EL-CAB w Klastrze „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności”

Klaster „Polski Autobus Elektryczny – łańcuch dostaw dla elektromobilności” zrzesza firmy z sektora motoryzacji oraz energetyki. Został utworzony z inicjatywy firmy Solaris w listopadzie 2016 roku. Z początkiem października tego roku, do zacnego grona członków Klastra, dołączyła również nasza firma:):). Prace rozwojowe Klastra, w których to El-Cab będzie czynnie uczestniczył, dotyczą w szczególności: opracowania dedykowanej konstrukcji autobusu miejskiego dla pojazdów elektrycznych, opracowanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji elektrycznej autobusów a także wypracowania nowych standardów w obszarze kształcenia kadr inżynierskich w zakresie e-mobilności.
Jest nam niezmiernie miło i dziękujemy wszystkich osobom zaangażowanym w ten projekt, bez pomocy których nie udałoby nam się zaistnieć w Klastrze. To dla nas ogromna szansa i duży krok na przód jeśli chodzi o rozwój naszej firmy.